Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Hải

Tiền Hải - Thái Bình
02273.680.400
c2namhai.phonggdtienhai@thaibinh.edu.vn