Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Hải

Tiền Hải - Thái Bình
02273.905.565