GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình

Email:  c2namhai.phonggdtienhai@thaibinh.edu.vn

 

Ban giám hiệu Trường THCS Nam Hải